"Innovativa - effektiva"

Ett urval av våra hygienstationer, kombinationsmöjligheterna är stora och finns även som dörrstationer

 

Sanaqua Hygiene & Hospital Equipment AB - Ystadsvägen 31 242 33 Hörby - info@sanaqua.se